Obecna Grecja znacznie różni się od tej, którą znamy z mitologii. Na jej współczesny kształt wplyw miały różne kultury. Tereny te stały się niemal tyglem kulturowym…

Miejsce o bogatej historii

W dzisiejszej Grecji można łatwo odnaleźć rozmaite wpływy, m.in. bizantyjskie – wystarczy zwiedzić kościoły i klasztory czy weneckie – co udowadnia m.in. forteca na Peloponezie. Swój ślad pozostawili też Frankowie – warto zwiedzić zamki położone wysoko na skałach, Arabowie, Rzymianie, Albańczycy, Włosi, Słowianie, a wreszcie Turkowie Osmańscy. Ci ostatni bardzo mocno wpłynęli na język, muzykę, kuchnię i obyczaje. Greckie tereny aż przez cztery wieki były pod panowaniem osmańskim. Do dziś dawne zaszłości i spory religijne są przeszkodą w przyjaznych relacjach Grecji i Turcji, a kilkakrotnie niewiele brakowało, a doszłoby do wojny. Będąc w Grecji lepiej nie poruszać tematyki wojen z Turcją, a z kolei w Turcji nie chwalić greckiej oliwy z oliwek…

Z powodu częstych wzajemnych wpływów kulturę grecką często określa się jako dwoistą. Z jednej strony jest ona wyrafinowana – wystarczy wspomnieć o wspaniałych Atenach, Heraklionie czy Salonikach, a z drugiej prosta, niemal prymitywna, bo tworzona przez lud – m.in. rolników, rybaków i pasterzy. To drugie oblicze utrwaliło się w pieśniach, strojach, tańcach itd. Zresztą Grecy słyną jako naród lubiący śpiew i taniec – to również ważne elementy obrzędów.

W końcu Grecja to jeden z krajów, który miał znaczący wpływ na obecną kulturę Europy, a nawet innych kontynentów.